Boombescherming, bodemkunde, ziekten & aantastingen

schriftelijk / mondeling / simulatie
Boombescherming

Kennis van de bodem en de relatie met bomen. De werking en effecten van ziekten en aantastingen en hoe u bomen beschermt waaromheen gewerkt wordt. Deze onderwerpen zijn relevant voor de examenonderdelen:
> schriftelijk examen
> mondeling examen
> simulatie: planten
> simulatie: verplanten
> simulatie: boomveiligheid

Bodemkunde
Ziekten en aantastingen

Aanmelden voor deze examentraining