Anatomie, fysiologie en boomveiligheid

schriftelijk / mondeling / simulatie
Anatomie

De bouw, werking en reactie op beschadigingen van bomen worden tijdens het ETW-examen getoetst in de volgende examenonderdelen: > schriftelijk examen > mondeling examen > simulatie II: Boomveiligheidscontrole

Fysiologie