Begeleidingssnoei en kroonverzorging

schriftelijk / mondeling / simulatie / werken in bomen
Snoeien

Simulatie I op het examen is altijd het onderdeel snoeien.
Deze dag is relevant voor:
> schriftelijk examen
> mondeling examen
>simulatie I: snoeien

Kroonverankering