Werken in bomen en velling

schriftelijk / mondeling / simulatie / werken in bomen
werken in bomen

Op deze dag wordt het werken in bomen voor zowel klimmers als hoogwerkermachinisten behandeld. Alle aspecten van het vellen van bomen komen aan bod in theorie en in excursie. Daarnaast vindt er algemenen voorlichting plaats over de gang van zaken tijdens de examens. U krijgt ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

velling

Relevant voor de examenonderdelen:
> schriftelijk examen
> mondeling examen
> simulatie II: velling
> werken in bomen (klimmen of hoogwerker)